|≪ Paĝo 1 ≪ -10 < -1 Paĝo 29 (dudek naŭ) +1 > +10 ≫ Indekso ≫|

Progresa
indekso
Indekso
Prave! Vi  legas  Esperanton  per  la  okuloj.
okuloj
okuloj

Per kio vi legas?
Mi .
ŝlosilo

Ĉu la knabo kaj la knabino legas per la okuloj?
, .
ŝlosilo

Per kio ili legas?
.
ŝlosilo

La knabo havas du okulojn kaj du orelojn.
Ĉu li havas ankaŭ du buŝojn?
Ne, li havas ne du buŝojn,  sed  unu buŝon.
Li havas  nur  unu buŝon.

Ĉu vi havas du buŝojn?
, mi havas , sed .
ŝlosilo

Ĉu vi havas  nur  unu buŝon?
, mi .
ŝlosilo

Kiom da buŝoj havas la knabo?
knabo
.
ŝlosilo
Kaj la knabino?
knabino
Ankaŭ ŝi .
ŝlosilo
Ĉu ŝi aŭskultas per la buŝo?
Ne, ŝi aŭskultas ne per la buŝo,  sed  per .
ŝlosilo

Per kio ŝi legas?
.
ŝlosilo

Kiom da okuloj ŝi havas?
.
ŝlosilo