|≪ Kovrilo Indekso ≫|
< -1 Paĝo 129  +1 >


li ridetas

'Jen, Sinjoro, via ĵurnalo. Je la komenco de la semajno mi estis malfeliĉa, ĉar mi ne plu ŝatas labori en la vendejo. Sed nun, je la fino de la semajno, mi estas feliĉa, ĉar la vendistino revenos lunde.'

Petro Selo ridetis
Ankaŭ Petro Selo ridetis. Ankaŭ li estis denove feliĉa! Lunde li revidos la belan, junan fraŭlinon!

En lundo de la posta semajno li eniris la vendejon, kaj jen estis denove la juna, bela vendistino, f-ino Cip Rino.

Petro Selo:
Saluton, Fraŭlino! Mi estas feliĉa revidi vin! Kie vi estis dum la tuta semajno?

Cip Rino:
Mi restis hejme en mia lito, ĉar mi estis malsana.
malsana en la lito

Petro Selo:
Kiel vi fartas nun? Mi esperas, ke vi estas denove sana.

Cip Rino:
Jes, dankon. Mi estas denove tute sana, kaj fartas bone.

Petro Selo:
Ĝis revido, Fraŭlino. Mi esperas revidi vin morgaŭ.

Cip Rino:
Jes, mi estos ĉi tie ankaŭ morgaŭ. Ĝis revido, Sinjoro!


Petro Selo eliris el la vendejo. Li ne plu estis malfeliĉa, sed feliĉa!