|≪ Paĝo 1 ≪ -10 < -1 Paĝo 171 (cent sepdek unu) +1 > +10 ≫ Indekso ≫|

Aŭtomata Piloto
Progresa
indekso
Indekso
jen la insigno
Rigardu! Jen mia verda stelo.
Mi ĉiam  portas  verdan
stelon. Ĝi estas la  insigno
de Esperanto.

vizaĝo

Vi estas esperantisto, ĉu ne?
Do, vi  rajtas  porti verdan
stelon. Ne necesas peti  permeson.

Esperantaj insignoj
La insignoj estas
aĉeteblaj  de: Universala Esperanto-Asocio,

Nieuwe Binnenveg 176,
NL-3015 BJ Rotterdam,
Nederlando.
www.uea.org.nl

Ankaŭ Esperanto-libroj estas
aĉeteblaj de la Universala
Esperanto-Asocio
. Ili estas
ankaŭ  haveblaj  de multaj
libro-vendejoj.