|≪ Paĝo 1 ≪ -10 < -1 Paĝo 77 (sepdek sep) +1 > +10 ≫ Indekso ≫|

Progresa
indekso
Indekso
vizaĝo
  vizaĝo
Jen kalendaro.
Kalendaro  ne  montras la horon,  ĉu?
.   
ŝlosilo

Estas ciferoj sur la kalendaro, ĉu ne?
.   
ŝlosilo

Estas ankaŭ vortoj sur la kalendaro, ĉu ne?
.
ŝlosilo

Ĉu la vortoj estas nomoj? Jes.


Ili  ne  estas nomoj de bestoj, ĉu? Ne.

Prave! Ili estas nomoj de monatoj.

Kiom da monato-nomoj estas
sur la kalendaro?
.
ŝlosilo
Bone! La kalendaro montras
la nomojn de la dek du monatoj.

Dek du monatoj faras unu jaron.

Ha! Unu jaro havas dek du
monatojn.
Bone!
La  unua  monato estas  januaro.
La  dua  monato estas  februaro.
La  tria  monato estas  marto.

La  kvara  monato estas  aprilo.
La  kvina  monato estas  majo.
La monato estas junio.
ŝlosilo
La estas julio.
ŝlosilo

 La monato .   ŝlosilo
 La naŭa .   ŝlosilo
 La monato oktobro.   ŝlosilo
La dek-unua .
ŝlosilo
La  dek-dua  monato estas  decembro.